RADIO036

Radio036 is een nieuws en actualiteitenzender voor, over en vooral ook met Almere. Dat laatste impliceert directe betrokkenheid van de inwoners van Almere. Gebruik makend van alle moderne communicatiemiddelen wordt die deelname intensiever: Facebook, Whatsapp, Twitter en e-mail, maar natuurlijk ook de ouderwetse telefoon. Een snelle toegang tot de uitzendingen is mogelijk met een moderne inrichting van de studio, met meerdere telefoonverbindingen, een stabiel netwerk en goede technische ondersteuning van de Presenator.

Het nieuws van Radio 036 is pas relevant als het in de eerste plaats een verbinding heeft met Almere en zijn bewoners zelf. De onderwerpen kunnen massief zijn met grote politieke betekenis, maar ook klein, buurtgericht of op het persoonlijke vlak. Radio036 is een nieuws en discussie platform voor Almere en wil daarmee ook een bijdrage leveren aan de saamhorigheid van de stad.

De onderstaande programmering is een opzet die ruimte laat voor aanpassingen. Het geeft een inzicht in de programmering die ons voor ogen staat en duidelijkheid over de mogelijkheden die er nog liggen voor (aanvullende) programma’s. Ook is zichtbaar waar we nog behoefte hebben m.b.t. presentatoren. Heb je een programma idee en/of wil je zelf een van de programma’s presenteren? Wij vernemen het graag. Neem in dat geval op met eindredacteur RADIO036 Henk Hendriks via hendrikh@xs4all.nl om een afspraak te maken.

Partners
Ifaa SNS Bank Windesheim Flevoland De Clipjesfabriek Meer Business Audisi Voedsel loket Almere KAF